Share

Comments Bez komentářů »

Share

Comments Bez komentářů »

Fotky jsou myslím  dostatečně výmluvné, „vo co go“

p.s. Jako nejnebezpečnější záležitostí se nakonec ukázalo vystupování z lodi.

 

Share

Comments 2 Komentářů »

noc kostelů

Share

Comments Bez komentářů »

29.5.2016 proběhl již čtvrtý ročník Dne dětí, který organizujeme společně s bratry (a tedy i sestrami) evangelíky. A opět to byla velmi příjemná zkušenost. Hezké počasí, ochotní spolupracovníci i z řad našich dětí – děkuji Bébéčkám, jejich rodičům a i dalším dobrovolníkům.

 

p.s. pro Jarina autíčka pro děti do 4 let

 

 

Share

Comments 1 Komentář »

Víkendovka s Kosem se nám moc líbila. Zase jsme se navzájem obohatili. Prožili jsme hezkou sobotu s duchovním zamyšlením , do kterého se zapojili někteří z nás.  Zúčastnili jsme se výletu do hmatového muzea, určeného nejen pro slepce.  Rovněž jsme zhlédli sochy amatérského sochaře Rolínka s  velkým darem od našeho Pána.

Velké díky patří organizátorům celé akce. Budeme se těšit na dalši chvíle v tomto společenství.

Věrka P.

Share

Comments Bez komentářů »

V neděli 22.5. jsme se vypravili na společný jednodenní zájezd do rakouského Semmeringu.

Semmering se nachází v nadmořské výšce 1000 m, je zde lyžařské středisko i železniční horská dráha Semmeringbahn, která je dlouhá 41,7 km a je zařazena jako technická památka UNESCO od r. 1998.

I přes to, že spousta z nás nejsme zrovna ranní ptáčata a nemáme ve zvyku vstávat v neděli v 5 hod. ráno, překonali jsme se a s chutí a nadšením jsme vyrazili vstříc novým zážitkům.

Pokračování článku »

Share

Comments 1 Komentář »

Hymna integrovaného záchranného systému (na nápěv Červená se, line záře) :

Volej rychle, záchranáře, volej rychle záchranáře. Pomoc! Pomoc!

Pusoho je v ohrožení, puls a dech už vidět není.

Svoje ruce přilož k dílu, ať má znovu k žití sílu. Pomoc! Pomoc!

Volej rychle, záchranáře, volej rychle záchranáře.

Takto jsme si dodávali sílu a odvahu při náročné záchranné operaci  „Zachraňte PUSOHO“, když jsme zachraňovali ohroženého živočicha na víkendovce BB v květnu 2016 v Lelekovicích u Brna.

Účastníci – záchranáři mají za úkol Vám v komentářích popsat, co a jak jsme  podnikali.

bobina a spol.

 

 

 

 

 

 

Share

Comments 7 Komentářů »

Nevím co si pod tímto názvem představíte, ale ani já jsem nevěděl, co mám čekat. Konferencí existuje spousta, ale aby modlitba měla svou konferenci jsem ještě nezažil. Proto jsem do Brna přijížděl s napětím a nekonkrétním očekáváním.

Zahájení nás naladilo na duchovní notu společnými chválami, které jsme trochu neznali, ale přizpůsobili jsme se:-) Následoval proslov Píta Kríga, spoluzakladatele Modliteb 24-7, který mě překvapil svou duchovností a přímostí, protože celá konference se nesla v duchu Nevyslyšených modliteb.

Odpolední příspěvky Jiřího Ungra a Juĺo Slováka se nesly v podobném tónu a přinesly spousty nových myšlenek a podnětů.

Vrátím se k úvodní myšlence, neměl jsem žádná očekávání, ale byl jsem velice mile překvapen  organizací, ale hlavně duchovní náplní a oslovením. Děkuji organizátorům a Bohu za silný duchovní zážitek.

j

Share

Comments Bez komentářů »

20160423_134510Někteří z našeho sboru odjeli v pátek 22.4.na víkend,který byl v duchu Diakonie.
Úvodem nás večer provázel br.Karel Kloda -Bůh nás doprovází a br .B.Th Jan Dymáček Provázení formou návštěv.
Sobotní kázání měl br.B.Th Karel Staněk s tématem (Do)provázení na cestě víry.
Odpoledne se nám představila s.Mgr.Ludmila Leiweberová s tématem do-provázení v novodobých problémech a po ní navázal br.J.Dymáček do-provázení v manželských,rodinných krizích.Po večeři byla diskuze,otázky -sdílení.
V neděli jsme byli seznámeni s PhDr.Et Mgr.Naděždou Špatenkovou ,Ph.D.na téma provázení-doprovázení pozůstalých.Byl to plodný a emoční víkend a máme co vstřebávat do našich životů jak osobně ,tak i ve společenstvích v našich sbořích.
Za náš sbor tam jeli Sona B.,Anna J.,Lada a Věra Ondryskovi., a J. Osička

Sona Brychtová

Share

Comments 1 Komentář »

Statistical data collected by Statpress SEOlution (blogcraft).