Nový důvod ke chválám

Chtěli bychom znovu rozšířit náš repertoár sobotních chval. Proto již tuto sobotu se budeme společně učit novou píseň. Abyste při pobožnosti nemuseli tápat ve slovech či melodii, přidáváme sem video s českou verzí písně i původní originál. V sobotu samozřejmě budeme zpívat v naší mateřštině. 🙂

Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina! Haleluja! Ž 150,6

 

 

 

„Syn ohně“ v Břeclavi

Tento týden jsme měli vzácnou příležitost přivítat v kostele našeho význačného teologa bratra Jiřího Beneše. Poslechněte si záznam jeho sobotního kázání a také odpolední přednášku na téma desatero.

Hospodine, přišli jsme Tě chválit

Jak jsme vyzýváni Žalmem 96,1 měli bychom zpívat stále nové písně. Tak jednu novou bychom tady měli. Pokud rádi nejen nové písně posloucháte, přijďte se v sobotu jeden song naučit. Jistě potom můžeme zažít to, co říká žalmista dál: Žalm 96,11 Nebesa se zaradují, rozjásá se země…

Pro lepší naučení jedno videjko a jedny notičky 🙂