NEW START – Vzduch

Vzduch by ToMikJe zbytečné psát, že bez vzduchu se neobejdeme. To ví každé malé dítě. Stejně tak se zabývat složením vzduchu, nebo tím, že se naše krev v plících okysličuje a dostáváme tak do těla kyslík, zatímco oxid uhličitý se z krve odebírá a
vydechujeme jej zpět do prostoru. Určitě jste si také všimli, že se Vám v přírodě díky záporným iontům ve vzduchu lépe dýchá. Co tedy o dýchání více psát? Celý příspěvek

New Start – Odpočinek

Nový rok se již pořádně nastartoval a někteří z vás se již ohlédli za uplynulým rokem a tím, co v něm všechno prožili. Rok 2012 byl ve společnosti ve znamení konce světa. Pokud můžeme důvěřovat Bohu a tomu, co je v Bibli napsáno, mayjský kalendář nás nemusí vůbec trápit. O důvěře byl náš loňský článek ze série New Start.

Dnes bych chtěl hovořit o odpočinku.

Představte si, že jste na koncertu. Dirigent s taktovkou v ruce řídí koncert. Nástroje se rozeznívají čím dál hlasitěji, tempo se zrychluje, decibely narůstají, tep se začíná zrychlovat. Najednou jak když utne. Nastává ticho, špendlík by bylo slyšet spadnout. Nástroje se zvolna začínají rozeznívat. Koncert graduje v tichém harmonickém souzvuku orchestru, který se sladce nese prostorem, jako když se čokoláda rozpouští v puse. Pianissimo. Uši musíte napínat, aby jste si vychutnali všechny ty nádherné tóny.

Celý příspěvek

New Start – Důvěra v Boha

Rok 2012. Příchod tohoto roku předcházely různé katastrofické scénáře. Některé filmy jako by přiroda odkoukala (Japonsko). Evropsko-unijní krize, ekonomická krize, Mayský kalendář, zánik civilizace…
A jaký byl Tvůj rok 2011? Dařilo se Ti? Prožíval jsi klid a pokoj? Nebo se Ti nedařilo, život byl uhoněný a neklidný?
Je vůbec v této hektické době nějaký pevný bod, o který bychom se mohli opřít? Může křesťanství se svým Bohem nabídnout tomuto světu nějaký lék?
Celý příspěvek

New Start

New Start – nový začátek

New Start je program pro zdravější život, který odstartovali ve Weimarském institutu zdraví. Tento program se skládá z několika kroků, které vám mohou pomoci zlepšit váš životní styl a tím také upevnit vaše zdraví, což se s rostoucí cenou za lékařské služby určitě hodí.

Definici zdraví dle WHO (Světové zdravotnické organizace) z roku 1946 jak ji můžeme najit na wikipedii :

„WHO definuje zdraví jako „stav kompletní fyzické, mentální a sociální pohody, a nesestává se jen z absence nemoci nebo vady“. Přestože toto je užitečná a přesná definice, dá se považovat za idealistickou a nerealistickou. Podle této definice WHO se dá klasifikovat 70–95 % lidí jako nezdravých. “ (wiki)

V následujících dílech této série se podíváme na jednotlivé kroky programu New Start, kterými jsou: Celý příspěvek