Podzimní manželák

Drahý můj OTČE v nebesích.
Děkuji Ti za Pepíčka a Karličku, Luboše a Janu, Pažita a Nomku, Martina a Martinu, Tomáše a Leu + Timoteje s Tadeášem, Jarka a Moniku, Dana a Dášu, Tomáše a Lenku, Zbyňka a Simču, Radka a Evičku, Jirku a Vlaďku, Jožku a Hanku, Vojtu a Janičku, mě a Markyšku a cácorky Zuzanku s Aňulkou. Děkuji za Petra s Danielou a Matýskem. Taky Ti Pane Děkuji za zázemí, které nám poskytuje náš domovský sbor a taky děkuji zaTvou církev. Děkuji Ti náš Pane za naše milované děti, které jsme nechali doma. Celý příspěvek