Republika má volby komunální, KOS zase výlet fenomenální !

Sobotu a neděli pojal KOS cestovně. Dopoledne jsme navštívili znojemský sbor a poté naše pouť vedla do vlídných zdí hotelu Rumburak na Vranově. Zde jsme se kochali krásně zbarvenou podzimní přírodou, vyslechli seminář o topné sezóně a požární ochraně, bezpečnosti seniorů a sociálních službách v ČR s tím, že jsme je mohli srovnat se stávající stavem v Ukrajině, o které jsme si promítli sérii snímků z jednoho letošního výletu. Celý příspěvek

Všelicos, ledacos na vodě zažil KOS aneb „KOSí“ plavba přes Baťův kanál

Poslední víkendové setkání bylo ve znamení vodáckých zážitků. Auty jsme se dopravili do Veselí na Moravě, již cestou nám volal baťovský kanálík, že bude změna v programu. Erupce islandské sopky nám ve střední Evropě stále mění počasí ze dne na den, takže ačkoliv jsme vyjížděli za solidního počasí, deště zvýšily stav vody a bezpečnostní předpisy nedovolily riskovat zdraví a životy nás 30 dospělých a pár malých čudlů. Ve Veselí se nás ujal kapitán a seznamoval nás s technikou zdymadel, s ovládáním lodi a s režimem plavby, ve Vnoranech nás jeho manželka uvedla do hlubin pohádkové cesty a  dětem i těm zralým svítila očka. Plánovaného přístavu Strážnice a návštěvy skanzenu vzhledem k velkým vlnám nebylo dosaženo, ale i tak se nám den líbil.

S vodáckým pozdravem AHOJ (Ad HOnorem Jesu – ke cti Ježíšově)

Kosí posádka

„KOSÍ“ AKCE

Všechny příznivce našich „Kosích“ akcí chceme pozvat na poslední 2 akce, které se budou do prázdnin konat.

První z nich bude v neděli 23.května – výlet do SKANZENU ve Strážnici. Doprava bude speciální, protože tam pojedeme lodí :-).

Program bude následující. V neděli ráno v 8:00 hod. bude sraz v Břeclavi u našeho bílého kostela, kde se naskládáme do aut a společně pojedeme do Veselí na Moravě. Tam se v 10:00 hod. nalodíme a na vlnkách Baťového kanálu doplujeme až do skanzenu ve Strážnici. Celý příspěvek